U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

De laatste nieuwtjes

Blijf hier op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het kantoor van Dirk Hendriks Makelaardij en het vakgebied makelaardij.

Energielabels 2022

donderdag 4 november 2021

Particuliere verkopers van woningen die hun huis verkopen zonder geldig energielabel riskeren per direct een hogere boete. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de boete verhoogd van 170 naar 435 euro.
Als een bedrijf een woning verkoopt dan is de boete 870 euro. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder definitief energielabel. Overtredingen die voor 1 november plaatsvonden, worden beboet volgens het toen geldende beleid: voor particuliere verkopers 170 euro en voor bedrijven 340 euro.
Energiezuinig
?Begin 2015 heeft de rijksoverheid alle woningeigenaren per brief geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. In die brief en begeleidende brochure stond dat woningeigenaren dit voorlopige energielabel definitief (geldig) moeten maken als zij hun woning gaan verkopen of verhuren. Dat energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een geldig energielabel te registreren. Eigenaren die geen geldig energielabel hebben geregeld bij verkoop van hun woning lopen dus het risico hiervoor een boete te krijgen van de inspectie.
Advertenties
?Tot 1 januari 2022 handhaaft de inspectie echter niet op de verplichting om bij het voor de verkoop of verhuur aanbieden van een gebouw een geldig energielabel in advertenties te vermelden. Deze uitzondering geldt alleen als er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator – de energielabelklasse – staan.
Eigen Huis
Eigen Huis vindt de verhoging van de boete onterecht en stelt dat de stijging samenhangt met het volgens de vereniging veel te hoge bedrag voor het energielabel. ‘Demissionair minister Ollongren beloofde dat de prijzen van het label zouden dalen met de komst van meer energieadviseurs, maar de kosten zijn nog steeds torenhoog’, aldus Maud Weide, belangenbehartiger Vereniging Eigen Huis. ‘De minister moet haar belofte waarmaken en ervoor zorgen dat het energielabel goedkoper wordt. De minister weigert initiatief te nemen, zelfs nadat in mei een meerderheid van de Tweede Kamer aangaf een maximumtarief te willen voor het energielabel. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat de prijs van het label zou zakken, als er meer energieadviseurs bij zouden komen, maar dit is niet het geval. De minister moet huiseigenaren helpen aan een betaalbaar energielabel, zodat zij weten welke verduurzamingsstappen ze kunnen zetten.’

Energielabel uitgebreid met vier categorieën

dinsdag 4 februari 2020

Dat iedere woning een verplicht energielabel moet hebben, is inmiddels bekend. Op dit moment kan een woning een label van A tot G ontvangen. Daar komen, als het aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ligt, vanaf 1 juli 2020 nog vier extra labels aan de kant van de zuinigste energieklasse bij.

Onderscheid
Steeds meer woningeigenaren kiezen ervoor hun woning duurzamer en energiezuiniger, of zelfs energieneutraal te maken. Ook veel nieuwbouwwoningen worden al met een energielabel A opgeleverd. Volgens Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is er nu te weinig onderscheid tussen de woningen met energielabel A, terwijl de woningen qua duurzaamheid behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Het is daarom de bedoeling de huidige energielabels aan te vullen met de labels A+, A++, A+++ en A++++, om meer onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende energiezuinige woningen.

Fysieke meting
Daarnaast moet er een fysieke meting komen om het definitieve energielabel te bepalen. Deze fysieke meting moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur of energieprestatie-adviseur. Op dit moment kan iedere woningeigenaar zijn eigen energielabel bepalen via, bijvoorbeeld, een website van de overheid. Daarin staan gegevens over uw woning die u vervolgens controleert op juistheid. U kunt zelf nog aangeven of er energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Met een druk op de knop rolt daar vervolgens uw eigen energielabel uit. Dat moet dus anders, volgens Minister Ollongren. 

Onzeker
Of de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, is nog onzeker. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft bezwaren geuit tegen deze maatregelen. Volgens hen wordt de betekenis van het energielabel onnodig ingewikkeld gemaakt met de verhoging van 7 naar 11 labels. Zij stellen dat een label A en A+ voldoende onderscheid moet kunnen maken. Het voorstel om het label door een erkend taxateur of adviseur te laten uitvoeren wordt ondersteund, hoewel er vraagtekens gezet worden bij de kosten die hieraan verbonden zijn. De 190 euro kan voor veel zittende woningeigenaren een drempel opwerpen een nieuw energielabel aan te vragen. 

 

Aflossingsblij

dinsdag 4 februari 2020

Lage maandlasten, geen extra verplichte verzekeringen en een optimale hypotheekrenteaftrek. De aflossingsvrije hypotheek. Klinkt als dé ideale hypotheek. Toch vormt deze hypotheekvorm voor 1 op de 10 nederlanders een probleem. De NVB is daarom de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ gestart.

Lage maandlasten
Het voordeel van de maximale hypotheekrenteaftrek geldt alleen voor aflossingsvrije hypotheken die zijn afgesloten voor 1 januari 2013. Door de nieuwe hypotheekregels komt een aflossingsvrije hypotheek die vanaf 1 januari 2013 wordt afgesloten namelijk niet meer in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek. Sinds 2013 mag voor een nieuwe hypotheek alleen nog hypotheekrente worden afgetrokken als deze annuïtair of lineair wordt afgelost. Reeds bestaande aflossingsvrije hypotheken kunnen nog wel profiteren van de hypotheekrenteaftrek.
Ongeveer 2 miljoen Nederlanders beschikt nog over een aflossingsvrije hypotheek. De vorm is populair omdat het de goedkoopste hypotheekvorm is, wat inhoudt dat u lage maandlasten hebt. Op het moment van afsluiten lijkt dat heel aantrekkelijk. De hoogte van de hypotheek blijft gedurende de looptijd hetzelfde.

Nadelen
Toch kleven er nog behoorlijk wat nadelen aan deze ogenschijnlijke goedkope hypotheekvorm, waar vaak bij het afsluiten ervan niet voldoende rekening mee werd gehouden. Het grootste probleem wordt ervaren wanneer het inkomen daalt door bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op het moment dat u uw hypotheek wilt verlengen wordt gekeken naar uw toekomstige inkomen en niet naar de overwaarde van de woning. Is daarnaast de doorlooptijd van 30 jaar verstreken, dan vervalt ook het recht op hypotheekrenteaftrek.

Gedwongen verkoop
Op het moment dat u een nieuwe hypotheekaanvraag wilt doen, kan het zijn dat u op basis van bovenstaande informatie niet door de leentoets heen komt. De geldverstrekker kan op basis daarvan besluiten geen nieuwe hypotheek te verstrekken. Op dat moment zit u wel met een volledige hypotheek waarvoor u geen nieuwe lening kunt krijgen. Gedwongen verkoop zou een gevolg kunnen zijn.

Bewustwording
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is om die reden een campagne gestart om bezitters van een aflossingsvrije hypotheek bewust te maken van de gevolgen op lange termijn, met als doel financiële problemen voor te zijn. Deze campagne: ‘Word ook aflossingsblij’ maakt consumenten bewust van de risico’s en geeft tips hoe u zich financieel goed kunt voorbereiden op de toekomst, ook mét een aflossingsvrije hypotheek.

Toekomst
Het blijkt dat wij van nature niet bezitten over het vermogen om financiële beslissingen voor de lange termijn te overzien. Nu een financieel voordeel behalen vinden we over het algemeen aantrekkelijker dan over 5 of misschien pas over 20 jaar de voordelen te ervaren. Gelukkig is het sinds 2011 niet meer mogelijk een volledige hypotheek op aflossingsvrije basis af te sluiten. Voor de hypotheekeigenaren die hun hypotheek voor die tijd hebben afgesloten, wordt het nu wel tijd toch eens een kijkje te nemen in de toekomst en zich goed voor te bereiden. De campagne geeft u wellicht een zetje in de goede richting. Wilt u ook aflossingsblij worden? Bezoek dan eens de campagnewebsite van de NVB of neem contact op met uw financieel adviseur.
 

Huizenmarkt koelt voorzichtig af: aanbod neemt toe, prijzen stijgen minder hard

woensdag 23 januari 2019

De huizenmarkt koelt heel voorzichtig af. De prijzen van koophuizen stijgen wat minder hard en het aanbod neemt weer wat toe. Dat signaleert makelaarsvereniging NVM in de jongste cijfers over de huizenmarkt. 

"We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma over de cijfers over het vierde kwartaal van 2018. Voor komend jaar voorspelt hij een prijsstijging van 4 tot 7 procent. Bescheiden, in vergelijking met de laatste twee jaar. 

Nog steeds code rood

Gemiddeld stegen de huizenprijzen het afgelopen kwartaal met 10,3 procent. Dat is nog steeds fors, maar de gekte begint dus af te nemen, stelt de NVM. Bij de presentatie van eerdere kwartaalcijfers vorig jaar sprak de makelaarsclub van 'code rood' en pleitte voor een 'noodplan'. 

"Vooral in grootstedelijke, krappe regio's zijn de prijzen inmiddels op een zodanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn."

"Het is nog steeds code rood, maar wel met enkele lichtpuntjes", zegt Jaarsma. Niet alleen is het plafond van de exorbitante prijsstijgingen in zicht, ook het aanbod neemt toe. Voor het eerst in achttien kwartalen is het aanbod in vergelijking met een kwartaal eerder met 5 procent toegenomen. 

'Uitstekend laatste kwartaal'

De pijn zit vooral in de nieuwbouw. Het lukt nog niet om voldoende nieuwe koopwoningen op te leveren. Ook het komend jaar zal dat niet anders zijn, verwachten de makelaars. 

Wel noemt Jaarsma het laatste kwartaal van 2018 'uitstekend'. De eerste negen maanden van vorig jaar werden er aanzienlijk minder nieuwbouwwoningen te koop gezet dan een jaar eerder. De laatste drie maanden maakten een hoop goed. Over het hele jaar genomen nam het aanbod aan nieuwbouwwoningen daarom af met 'maar' 2 procent. 

De vlag kan dus nog niet uit bij huizenkopers, maar de hardste prijsstijgingen lijken voorbij. "Vooral in grootstedelijke, krappe regio's zijn de prijzen inmiddels op een zodanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn. Door het hoge niveau van de prijzen is de betaalbaarheid van woningen, zeker voor huishoudens met een minder goed gevulde beurs, gedaald en haken consumenten af.

Regionale verschillen

Wel blijven er regionale verschillen. Oververhitte gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid afkoelen, met een afvlakkende prijsstijging. Ruime gebieden aan de randen van Nederland worden juist krapper, aldus de NVM. Bekijk hier hoe de huizenprijzen bij jou in de buurt zijn.

Nederlandse economie groeit krachtig door

dinsdag 30 mei 2017

De Nederlandse economie groeide in 2016 met 2,1%. Dit is de sterkste groei sinds 2008. Door krachtiger te groeien dan alle omringende landen, maakt Nederland haar titel als meest concurrerende economie van de Europese Unie waar. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2016 groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,5%.

De werkgelegenheid nam in het laatste kwartaal met 53.000 banen toe. Mede hierdoor kende 2016 de sterkste daling van de werkloosheid sinds tien jaar.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp: “De Nederlandse economie groeit al bijna drie jaar krachtig door. De werkloosheid daalde het hardst sinds tien jaar, het aantal banen stijgt, consumenten geven meer uit, Nederlandse bedrijven exporteren steeds meer en de toegevoegde waarde van bijna alle bedrijfstakken neemt toe. Nederland behoort in 2016 tot de voorhoede van de Eurozone. De economisch groei was hoger dan in al onze omringende landen. Economisch gezien was 2016 een jaar waar we trots op mogen zijn. Ook de toekomst ziet er goed uit; we staan voor uitdagingen, maar die kunnen we aan.”

Consumentenvertrouwen hoogste punt in 9 jaar
De gisteren door het CBS gepresenteerde cijfers laten zien dat consumenten steeds meer gaan besteden. Het consumentenvertrouwen bereikte het hoogste punt in negen jaar. Consumenten gaven vooral meer geld uit aan goederen zoals kleding, auto’s, elektrische apparaten, en aan diensten zoals horeca, recreatie en cultuur. Ook nam de huizenverkoop in 2016 met 20,5 procent toe ten opzichte van 2015. De bedrijfsinvesteringen zijn in het afgelopen jaar verder gegroeid naar het niveau van het langjarig gemiddelde. En ook de uitvoer van Nederlandse bedrijven bleef robuust ondanks een moeizame wereldhandel.

Aantal banen groeit, arbeidsmarkt blijft punt van aandacht
Het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 46 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend. Kamp benadrukte in zijn speech dat om ook in de toekomst de werkgelegenheid te laten groeien, het noodzakelijk is de arbeidsmarkt minder star en meer dynamisch te maken. De verhouding vast en flex moet anders. Vaste contracten moeten minder risicovol worden voor werkgevers. Werknemers moeten zich realiseren dat zekerheid vooral wordt verkregen door het hebben van meerwaarde voor werkgevers. En dat het dus noodzakelijk is in eigen kennis en vaardigheden te blijven investeren. Dit is de verantwoordelijkheid van werknemers zelf, maar de werkgevers en de overheid moeten op hun beurt werknemers meer in staat stellen en meer faciliteiten bieden om zich te blijven ontwikkelen.

Internationale positie en innovatie
Voor Nederland zijn open markten van cruciaal belang en de globalisering van de wereldhandel heeft in veel landen economische groei mogelijk gemaakt. Maar aan de internationale horizon, zijn er ook risico’s te zien, zoals de Brexit-onderhandelingen en de koers van president Trump. Hoewel de Nederlandse economie zich weerbaar heeft getoond, benadrukte Kamp in zijn toespraak dat we daarom moeten blijven werken aan een sterke positie van de Nederlandse industrie- en dienstensector op de internationale markten.

Om onze positie als een van de meest innovatieve landen ter wereld verder te versterken adviseert de OESO de uitgaven voor innovatie te verhogen. Een volgend kabinet zal minstens €1 mld moeten uittrekken voor investeringen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling om de doelstelling van 2,5% binnen bereik te houden.

Historisch dieptepunt Hypotheekrente nog steeds niet bereikt?

dinsdag 30 mei 2017

In de afgelopen maanden is de hypotheekrente stabiel laag gebleven. De grote vraag is en blijft of de hypotheekrente het dieptepunt al heeft bereikt? Deze vraag is nog steeds afhankelijk van zoveel factoren dat wij hierop geen eenduidig antwoord kunnen geven. Wel is onze verwachting nog steeds dat, als de hypotheekrente nog verder daalt, deze niet heel veel meer zal dalen.

De hypotheekrente is onder meer afhankelijk van de kapitaalmarkt rente en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Zo lang de ECB de rente niet verhoogt en hun beleid niet verandert zal de hypotheekrente nog steeds stabiel laag blijven. Zelfs een Brexit of de aanslagen lijken geen invloed te hebben op de hypotheekrente. Met Nationale Hypotheek Garantie zijn onder meer de volgende rentes bij ons beschikbaar:

1-jaars rente met NHG vanaf 1,25%
5-jaars rente met NHG vanaf 1,40%
10-jaars rente met NHG vanaf 1,59%
20-jaars rente met NHG vanaf 2,35%

Loopt uw rentevast binnen 12 maanden af? Dan ontvangt u 3 maanden van te voren een nieuw voorstel van uw geldverstrekker. Ga nooit direct akkoord en neem contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of de geldverstrekker u een scherp rentevoorstel heeft gedaan. Een rente verschil van 0,3% kan u in 10 jaar snel duizenden tot tienduizenden euro’s aan rente schelen.

Overigens nemen wij als adviseur van uw hypotheek meestal al eerder contact met u op om u te informeren over de afloop van uw rentevast periode. Wilt u nu al een afspraak? Dat kan en bel ons gerust!

Loopt u huidige rentevast periode nog langer dan 12 maanden leest u dan vooral verder. Zeker omdat een andere woning kopen ook interessant kan zijn!

Is het verstandig om nu over te sluiten?
Met de huidige lage rente is het altijd verstandig om na te denken of het zinvol is om de hypotheek alvast over te sluiten, zodat u de komende jaren kunt profiteren van de lage rente. Of het zinvol is om te oversluiten zijn 4 factoren van belang:

1. Huidige resterende duur rentevast periode
Als uw huidige rente nog langer dan 2 jaar vast staat kan het zijn dat de boeterente (fiscaal aftrekbaar) voor tussentijdse aflossing relatief hoog is. Dit is geen probleem voor zover u deze boete uit eigen middelen kunt betalen. U kunt ook besluiten om te wachten met oversluiten, tot het moment dat de hypotheekrente weer begint te stijgen. Uiteindelijk betaalt u dan een lagere boete ineens en profiteert u langer van de lagere rente. Het is overigens voor ons niet in te schatten wanneer de rente weer zou kunnen gaan stijgen. Dit is onder meer afhankelijk van de Europese Centrale Bank en de ontwikkeling van de (wereld-)economie. De verwachting is dat de rente nog laag blijft.

2. Huidige hypotheekvorm
Bij een volledige spaarhypotheek kan het voordeel van oversluiten relatief beperkt zijn. Doordat uw hypotheekrente daalt, daalt ook de rente over uw spaardeel. Hierdoor wordt uw netto spaarpremie hoger. De besparing op de netto te betalen rente is dan soms lager dan de stijging in de netto premie. Dit is vaak het geval als uw opgebouwde spaardeel al hoger is dan 50% van de totale hypotheek. Dan is een hogere rente juist gunstiger.

3. Waarde onderpand
Om over te kunnen sluiten mag de huidige hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Veel banken verstrekken maximaal 102% van de woningwaarde. Een aantal banken verstrekt tot 115% van de woningwaarde.

4. Uw huidig inkomen
Het maximale te lenen bedrag op uw inkomen is de afgelopen jaren wettelijk verlaagd. Uw huidig inkomen moet toereikend zijn. Een indicatie wat u maximaal kunt lenen kunt u berekenen op onze site http://www.geldenwoning.nl/maxhypotheek. Kies hierbij voor een rente van 2%. Een aantal geldverstrekkers kunnen u een hogere hypotheek verstrekken als u kunt aantonen dat uw maandlasten dalen ten opzichte van uw huidige hypotheek.

Waarom betaalt u een boete(rente)?
Indien u met uw hypotheek overstapt naar een andere bank/geldverstrekker zonder dat het huis wordt verkocht, dan ziet de geldverstrekker dit als een oversluiting. In de algemene voorwaarden wordt dit gezien als contractbreuk en de geldverstrekker mag in dit geval een boete berekenen. Bij verkoop van de woning mag in de meeste gevallen de hypotheek wel boetevrij worden afgelost.

Als u een hypotheekovereenkomst aangaat met uw bank, dan is uw bank voor die periode verzekerd van bepaalde rente-inkomsten. Bijvoorbeeld 10 jaar lang, ieder jaar 5% rente over € 200.000. Besluit u om binnen die 10 jaar van deze overeenkomst af te stappen, dan loopt uw bank deze rente-inkomsten mis. Zij hebben immers nog enkele maanden of jaren op deze rente-inkomsten gerekend. In dit voorbeeld zou het gaan om € 10.000 rente per jaar. Die misgelopen rente-inkomsten worden door de bank gecompenseerd door een boete in rekening te brengen bij oversluiten.

Hoe wordt de boete(rente) berekend?
De berekening van de boete is vastgesteld in de hypotheekovereenkomst (of algemene voorwaarden) en kan per situatie verschillen. Voor de meeste hypotheken geldt dat u een deel van uw hypotheek, in de meeste gevallen 10%, boetevrij mag aflossen. Over het niet-boetevrij gedeelte van uw hypotheek, in dit geval 90%, betaalt u dan eenmalig een boete. Die boete is afhankelijk van het verschil tussen uw huidige rentetarief (in dit voorbeeld 5%) en het actuele rentetarief voor soortgelijke hypotheken met een vergelijkbare nog resterende rentevast periode bij dezelfde geldverstrekker.

Een voorbeeld:
Huidige hypotheek € 200.000,--
Rente 10 jaar vast tegen 5% niet NHG (afgesloten op 1 september 2008 en loopt derhalve nog tot 2018).

De actuele rente voor een soortgelijke hypotheek en een vergelijkbare resterende rentevast periode bedraagt 2,5% (dit is het rentepercentage voor nog 2 jaar vast. De rente loopt immers nog 2 jaar door tot 2018).

De boeteberekening bij nu oversluiten is als volgt: er mag 10% boetevrij worden afgelost. In dit voorbeeld is dit € 20.000,--. Over de overige € 180.000,-- wordt een boete berekend over het verschil tussen 5% (de rente die zou worden betaald t/m 2018) en 2,5% (de actuele rente voor 3 jaar vast) vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de rente nog zou lopen. In dit geval 2 jaar.

De rekenformule wordt dan: € 180.000,-- * (5%-2,5%) * 2 = € 9.000,-- boeterente. Deze wordt door de bank nog contant gemaakt aangezien ze rente voor de komende 2 jaar ineens wordt ontvangen door de bank. De boete zal ongeveer uitkomen op € 8.000,--. Voor de boeteberekening geldt dat hoe langer uw rentevast periode nog is hoe hoger de boete zal uitvallen. De wetgeving is onlangs wel aangepast waardoor de boete tegenwoordig lager kan uitvallen.
De boeterente is wel fiscaal aftrekbaar.

Hoe is oversluiten dan toch voordelig?
Zoals u ziet kost het geld wanneer u uw hypotheek oversluit voordat uw rentevaste periode voorbij is. Dat is vervelend, maar wel logisch. Het betekent echter niet dat oversluiten ook onder de eindstreep geld kost. Uw rentelasten gaan immers omlaag: uw hypotheek van € 200.000,-- kost bij het nieuwe rentetarief van 2,15% (huidige 10 jaarrente met NHG) nog € 4.300,-- per jaar, dat is € 5.700,-- minder dan voorheen. De boete(rente) is in minder dan twee jaar terugverdiend. In de jaren erna bent u zeker van een laag tarief, terwijl de dán actuele rentestand mogelijk weer hoger ligt.


Naast deze boeterente betaalt u ook taxatie- en notariskosten als u naar een andere aanbieder gaat. Bovendien rekenen wij een advies- en bemiddelingsvergoeding voor de nieuwe hypotheek. Deze kosten zijn wel fiscaal aftrekbaar.


Boete (te) hoog? Overweeg dan het kopen van een andere woning
Ook kunt u overwegen om een andere woning te kopen. Bij de meeste geldverstrekkers mag u namelijk bij verkoop boetevrij aflossen. Zeker als uw huidige rente nu relatief hoog is met een lange rentevast periode is dit erg interessant. U koopt dan als snel een grotere woning terwijl u per maand toch goedkoper uit. U profiteert namelijk direct van de lagere hypotheekrente, zonder boete!

Wat als ik niet kan oversluiten of een andere woning kan kopen?
Als het voor u niet mogelijk is om over te sluiten naar een andere geldverstrekker of het kopen van een andere woning dan zijn er nog andere mogelijkheden:

Tussentijdse renteaanpassing bij uw eigen geldverstrekker
Volgens de algemene voorwaarden bij sommige banken is het mogelijk om een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen. Wat er dan gebeurd is dat ze de boeterente verrekenen door een iets hogere rente voor de nieuwe rentevaste periode. U betaalt dan maandelijks meer dan bij oversluiten maar er zijn geen boete(rente) en overige kosten. De nieuwe rente is in de meeste gevallen lager dan u nu betaalt maar, zoals reeds eerder gesteld, wel hoger in het geval van oversluiten.

Rentemiddeling
Het is ook mogelijk om uw huidige geldverstrekker te vragen om een rentemiddeling. Helaas kennen niet alle banken deze mogelijkheid. Het voordeel van rentemiddeling is, net als bij een tussentijdse renteaanpassing, dat er geen onnodige kosten zoals boete(rente), notariskosten, taxatiekosten etc. van toepassing zijn. In de algemene voorwaarden van de hypotheek kunt u vinden of rentemiddeling mogelijk is. Overigens is rentemiddeling uiteindelijk niet altijd voordeliger. Dit verschilt sterk per aanbieder.

KABINET: 'NIEUWBOUWWONINGEN ZO SNEL MOGELIJK 'GASLOOS' OPLEVEREN'

vrijdag 26 januari 2018

Het kabinet wil zo snel mogelijk, het liefst nog dit jaar, voor elkaar krijgen dat nieuwe woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Dit was al het plan, maar het huidige kabinet vindt dat dat nog wel wat sneller kan verlopen dan de uitgetrokken vier jaar.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al afgesproken dat de verplichte gasaansluiting in deze kabinetsperiode moet verdwijnen, laat NOS weten. De coalitie wil vandaag regelen dat nieuwbouwoningen nog dit jaar zonder gasaansluiting worden gebouwd. De partijen vinden het dan ook onlogisch om tijdens de verdere kabinetsperiode nog huizen te bouwen met een voorziening waar ongeveer iedereen vanaf wil. Op deze manier wordt het klimaat gespaard en kan Groningen worden ontzien, laat RTLZweten. 

Als gemeenten bijvoorbeeld vinden dat de kosten van alternatieven te hoog zijn en de kopers te veel op kosten worden gejaagd, mogen ze van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie alsnog een verzoek doen om een nieuwbouwwijk op het gasnet aan te sluiten. GroenLinks is het daar echter niet mee eens en vindt dat er geen uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden. Zij willen zo snel mogelijk een volledige overgang van gas naar duurzame energie.

Verschillende vormen 'gasloos' wonen

Elektriciteit: Met een warmtepomp kan een huis volledig worden verwarmd op elektriciteit. Ook koken gebeurt elektrisch. Een warmtepomp lijkt op een 'gewone' cv-ketel, maar werkt anders. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen.

Stadsverwarming: Als een woning is aangesloten op een warmtenet komt er warm water van een warmtebron uit de buurt. In de meeste gevallen gaat het om restwarmte, zoals van een nabijgelegen fabriek. Maar het kan ook biomassa zijn, als er bijvoorbeeld houtsnippers worden verbrand om warmte op te wekken. Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt van de warmtebron af.

Biogas: Dit werkt hetzelfde als aardgas, alleen is de bron van biogas duurzaam. Het gas ontstaat bij de vergisting van mest of gft-afval. Er is niet veel biogas beschikbaar in Nederland, dus in particuliere woningen komt het niet vaak voor. Ook was er in het verleden regelmatig kritiek op biogas, omdat sommige biovergisters niet alleen mest gebruiken, maar ook bijproducten als maïs.

In de Tweede Kamer wordt ook gesproken over het plan om de aansluitplicht op gas die nu nog in de wet staat te vervangen door een warmterecht. De regeringscoalitie heeft dat plan, waarbij de warmte dus ook op andere manieren kan worden geregeld, ook in het regeerakkoord opgenomen.

Een woordvoerder van Bouwend Nederland wijst erop dat een gasaansluiting nu nog opeisbaar is. "Als je een wijk aanlegt en één bewoner wil een gasaansluiting, dan moet die aansluiting er komen. "Hij denkt dat pas als het nieuwe plan erdoor is, het aantal gasloze woningen "een grote vlucht" zal nemen.

Bron: NOS en RTLZ

Dwangsom bij woningverkoop zonder definitief energielabel

dinsdag 16 mei 2017

Sinds begin 2015 is iedere huiseigenaar verplicht het energielabel van zijn woning te registreren via energielabelvoorwoningen.nl. Is het label voor uw verkochte woning nog niet geregistreerd als definitief, dan riskeert u vanaf nu een boete van 405 euro.

Voorlopig energielabel

Volgens de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) zou het gaan om zo’n 5000 huishoudens die vorig jaar een huis hebben verkocht zonder geldig energielabel. Dat terwijl ieder huishouden in Nederland begin 2015 een voorlopig energielabel toegestuurd heeft gekregen. Dit voorlopige label wordt echter pas definitief op het moment dat het geregistreerd wordt via de website energielabelvoorwoningen.nl.

Procedure

In 2015 gaat het om een aantal van 24.500 van de 249.000 woningen die zijn verkocht met een voorlopig energielabel. Van die 24.500 woningen hebben uiteindelijk nog 9.600 woningen het definitieve energielabel geregistreerd. Voor de overige woningen geldt dat zij nu in procedure zitten en bekeken wordt of zij in aanmerking komen voor de vastgestelde boete van maximaal 405 euro.

Monumentaal pand

De hoogte van de dwangsom wordt vastgesteld aan de hand van de zwaarte van de overtreding en de effectiviteit van deze maatregel. Wanneer de woningverkoper toch nog voor een definitief label zorgt, dan vervalt de dwangsom. Bent u in het bezit van een monumentaal pand, dan valt u buiten de doelgroep. Monumentale panden hoeven niet voorzien te zijn van een energielabel.

Relevante link

Boete bij ontbreken definitief energielabel

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK