U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

De laatste nieuwtjes

Blijf hier op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het kantoor van Dirk Hendriks Makelaardij en het vakgebied makelaardij.

NHG-kostengrens stijgt naar € 405.000 in 2023, NHG-premie blijft 0,6%

dinsdag 27 december 2022

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden. 
Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt - als de NHG-kostengrens wordt jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds zorgen dat consumenten toegang behouden tot een hypotheek met NHG. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. De NHG-kostengrens gaat in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog en in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag. 
Stabiliteit
In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde methode als in 2022 om jaarlijks de NHG-kostengrens vast te stellen. Hierdoor stijgt de kostengrens van € 355.000 naar € 405.000 en blijft de NHG toegankelijk voor veel kopers. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt. In 2023 zal deze gelijk blijven aan 2022, namelijk 0,6%.
Loskoppelen NHG en betaalbaarheidsgrens
Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Op dit moment geldt daarbij de NHG-grens als grens voor wat een betaalbare koopwoning is. Door de sterke stijging van de NHG-grens zijn woningen met die prijs voor minder mensen betaalbaar, omdat de inkomens het afgelopen jaar minder zijn gestegen dan de NHG-grens. Daarom gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn loskoppelen van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals die eind dit jaar en begin volgend jaar worden vastgesteld wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van € 355.000 gehanteerd als betaalbaarheidsgrens. Deze verandert dus niet door verhoging van de kostengrens naar € 405.000.
bron: rijksoverheid

De Jonge wil duurzaamheidssubsidies koppelen aan woning

dinsdag 27 december 2022

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil financiering voor verduurzaming gaan koppelen aan een woning. Dit betekent dat de betalingsverplichtingen bij een woningverkoop overgaan op de volgende eigenaar.
Met financiering die aan een gebouw is gekoppeld kunnen gemeenten, provincies en marktpartijen meer woningbezitters overhalen om te verduurzamen. De overheid hoopt zo het doel om 1,5 miljoen koopwoningen beter te isoleren, sneller te behalen. Het kabinet werkt hierover een wetsvoorstel uit en wil dat de regeling in 2025 ingaat.
De ‘gebouwgebonden’ financiering betekent dat betalingsverplichtingen bij de verkoop van de woning overgaan op de volgende eigenaar. Die zou de financiering kunnen terugbetalen omdat de energierekening door de verduurzaming lager uitvalt.
Te oud of verhuisplannen
De minister hoopt op deze manier woningeigenaren over de streep te trekken die niet staan te springen om duurzame maatregelen te nemen aan hun huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die zichzelf te oud vinden om nog grote investeringen te doen of mensen met verhuisplannen.
Lees ook: isolatiebeleid moet op de schop, miljoenen huizen versneld isoleren 
Bovendien zijn er veel mensen die verduurzaming ingewikkeld vinden en niet weten waar ze moeten beginnen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor gemeenten biedt een gebouwgebonden regeling mogelijkheden om woningeigenaren verder te helpen met verduurzamen. Het ministerie hoopt op de ontwikkeling van pakketten, waarbij een woning bijvoorbeeld in één keer aardgasvrij of geïsoleerd wordt volgens de normen.
Subsidies voor verduurzaming te veel ‘gedoe’
Uit een onderzoek van Centraal Beheer bleek eerder deze week dat 66% van de Nederlanders eigen geld gebruikt om te verduurzamen. De reden daarvoor is dat ze het regelen van subsidies te veel ‘gedoe’ vinden. Ongeveer 18% maakt wel gebruik van subsidies. Een gebrek aan geld is het grootste struikelblok als het gaat om het nemen van duurzame maatregelen.
Vorig jaar kwam dit ook al naar voren uit een onderzoek van Multiscope onder 4.000 woningbezitters. Van hen gaf 42% aan onbekend te zijn met financiële regelingen om verduurzaming te bekostigen. Daarom betalen veruit de meeste mensen de maatregelen zelf.

bron: volkshuisvesting Nederland

Kabinet onderzoekt verplicht waterlabel voor woningen

dinsdag 27 december 2022

Woningen krijgen mogelijk een verplicht waterlabel. Dit label – vergelijkbaar met het energielabel – moet huizenkopers en -verkopers wijzen op de risico’s voor een woning bij hoogwater of overstromingen.
Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar een verplicht waterlabel voor woonhuizen en gebouwen, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). De minister volgt daarmee het advies op van een groep deskundigen die heeft nagedacht over maatregelen tegen schade en overlast door hoog water en hevige regenval.
De aanleiding hiervoor was de watersnood in Limburg in de zomer van vorig jaar. Daar viel in 48 uur meer dan 140 millimeter regen. Daarop volgde een evacuatie van tienduizenden mensen. De schade liep op tot €450 miljoen. Omdat de verwachting is dat dit in de toekomst vaker voorkomt, werd een adviescommissie aan het werk gezet om oplossingen te bespreken.
Bewustzijn over waterrisico’s vergroten
Om het bewustzijn van mensen te vergroten, adviseert de commissie een verplicht waterlabel bij de verkoop van woningen en gebouwen te onderzoeken. Een dergelijk label geeft aan hoe groot de risico’s zijn van een woning bij wateroverlast en/of overstromingen. Op die manier geef je kopers de mogelijkheid hierin keuzes te maken en zich te kunnen voorbereiden als er sprake is van een verhoogd risico. Het treffen van maatregelen door de woningverkoper kan, net als bij het energielabel, een hoger label opleveren.
Een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft al experimenten uitgevoerd met een waterlabel, schrijft NRC. Daarbij was de insteek om het aantal woningen omlaag te brengen dat overlast zou kunnen hebben van water. Daarvoor zijn extra waterberging en rioleringen aangelegd. Eigenschappen van woningen of gebouwen zelf zijn niet meegenomen.
De adviesgroep heeft het rapport ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wel’ opgesteld. Daarin staat dat gemeenten hun inwoners meer bewust moeten maken van de risico’s van water. Dat kan via educatie en communicatie, maar verplichte maatregelen zoals een label zijn aan te raden, aldus de adviseurs. In een tijdplanning met meerdere maatregelen geeft de commissie aan dat 2025 haalbaar is voor de invoering van een waterlabel.
Ervaringen energielabel gebruiken bij waterlabel
Bij de invoering van een waterlabel is het nuttig om gebruik te maken van de ervaringen met het energielabel, staat in het rapport. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar te veel of te weinig water, maar ook naar hitte. Bovendien is het goed om mee te nemen wat de financiële impact is. Op basis van zo’n onderzoek kan een label worden uitgewerkt, stelt de adviesgroep.
bron: rijksoverheid

Overbieden en bezichtigingen in grote steden nemen in rap tempo af

dinsdag 27 december 2022

De woningmarkt koelt in de grote steden hard af. Zowel het aantal bezichtigingen van te koop staande woningen als het aantal overbiedingen is er sinds de zomer fors teruggelopen, signaleert Makelaarsland.
In de grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag is het bieden boven de vraagprijs gemiddeld met ruim 35% afgenomen ten opzichte van het eerste half jaar. In de eerste zes maanden van 2022 werd in 80% van de gevallen door kopers overboden. Nu is dat nog maar bij 44,4% van de biedingen het geval. In Utrecht zijn kopers het meest terughoudend met overbieden. Zij bieden nog maar in iets meer dan 40% van de gevallen boven de vraagprijs.
Gemiddeld 30% minder bezichtigingen
Het aantal bezichtigingen per te koop staande woningen is eveneens flink gedaald. Er is al negen maanden op rij sprake van een terugloop, maar die gaat het laatste half jaar steeds harder. Tussen januari en juni waren er nog gemiddeld bijna elf kijkers per woning in de vier grote steden. In de tweede helft van het jaar is dat met 30% gedaald naar minder dan acht.
De daling is het grootst in Rotterdam. Daar is het aantal bezichtigingen gehalveerd in het afgelopen jaar. In de eerste zes maanden trok een te koop staande woning nog gemiddeld veertien kijkers, nu nog maar zeven.
Over heel Nederland is het aantal bezichtigingen in het afgelopen jaar teruggelopen naar gemiddeld negen per woning. In 2021 lag het aantal bezichtigingen gemiddeld op dertien. Dat was toen een recordaantal.
Eindhoven is uitzondering in overbieden en bezichtigingen
Opvallend is dat in Eindhoven, dat qua omvang de vijfde grootste stad van Nederland is, de daling van het aantal bezichtigingen en overbiedingen veel minder hard terugloopt. Het aantal bezichtigingen is er met 18,2% gedaald, wat een veel lager percentage is dan het gemiddelde van de andere grote steden. In het eerste half jaar lag het aantal overbiedingen op 89,9%. Sinds juli is dat 71,9%. Een verklaring hiervoor geeft Makelaarsland niet.
Minder jongeren willen beslist verhuizen
Intussen blijkt dat het aantal jongeren dat beslist wil verhuizen, is gedaald van 26% in 2015 naar 20% in 2021, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat wel wil verhuizen, maar niets kan vinden, juist weer meer dan verdubbeld. In 2015 was dit nog 5%, tegen 11% dit jaar.
De verhuiswens is het sterkst bij jongeren in de provincie Groningen. Daar wil 70% van de jongeren graag een eigen woning. In Zeeland (55%) en Overijssel (56%) zijn er relatief weinig jongeren met een verhuiswens.
Van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een verhuiswens wilde 54% naar een koopwoning verhuizen, en 46 procent naar een huurwoning. De wens om te kopen verschilde per leeftijdsgroep: in 2021 wilde 42% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar het liefst kopen, van de 25- tot 30-jarigen was dat 70%.

bron: cbs

Woonlasten stijgen met gemiddeld 3,5%

dinsdag 27 december 2022

Meerpersoonshuishoudens betalen volgend jaar gemiddeld € 30 meer aan gemeentelijke woonlasten. Dat is een stijging van 3,5% ten opzichte van dit jaar. In een kwart van de gemeenten gaan de woonlasten met meer dan € 50 omhoog.
Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 107 van de 344 gemeenten. Het gaat om onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Alle vermelde bedragen van afval- en rioolheffing en de totale woonlasten zijn van toepassing op meerpersoonshuishoudens. De aanslag die een huiseigenaar in 2023 van zijn gemeente ontvangt, bedraagt gemiddeld € 887.
Koploper
Koploper in de steekproef zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk (+€ 140) en Den Haag (+€ 130). De hoogste totale woonlasten worden ook geheven in Bodegraven-Reeuwijk: € 1.228,09. En Den Haag, dat nog relatief lage woonlasten kent, is duidelijk bezig met een inhaalslag: de gemeente heeft de hoogste procentuele stijging van de totale woonlasten: 18,9% (van € 691,14 naar € 821,83, wel nog onder het landelijk gemiddelde).
Hekkensluiter
Hekkensluiter is Doetinchem, waar de gemiddelde aanslag van de woonlasten juist € 83 euro lager uitvalt (tot € 770,06, een daling van 9,7%). De laagste totale woonlasten zijn in de gemeente Rijssen-Holten: ze stijgen hier in 2023 met 5,1% tot € 660,80.
OZB
Opvallend is de gematigde toename van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 4,1%. Het afgelopen jaar steeg de ozb met 4,4%. Gezien de gemiddelde WOZ-waardestijging van woningen met 14,9% en de hoge inflatie lijkt deze belastingverhoging mee te vallen. Veel gemeenten compenseren de waardestijging met een relatief lager ozb-tarief.
Opvallend is de forse ozb-verhoging van 24%, opnieuw in Bodegraven-Reeuwijk (+24%, gemiddeld € 105). En in Den Haag neemt de ozb komende jaar met 22% toe, een veel hardere stijging dan die van afgelopen jaar (2,5%). Volgend jaar betalen huiseigenaren in deze gemeente gemiddeld € 33 meer, maar ook dan ligt de ozb in Den Haag met € 184 nog ruim onder het landelijk gemiddelde van € 337.
Lagere ozb in 25 gemeenten
In 25 van 107 onderzochte gemeenten gaat de ozb volgend jaar omlaag. Het meest in Venlo, waar huiseigenaren gemiddeld € 46 minder belasting betalen (van € 386 naar € 340; een daling van bijna 12%). Ook in Wormerland en Ommen daalt de ozb met ruim 9%, wat gemiddeld neerkomt op € 30 lagere lasten.
Afvalstoffen- en rioolheffing
In Barendrecht betalen huishoudens volgend jaar € 95 meer voor het ophalen van het huisvuil, een stijging van 31%. Gemeente Den Haag springt ook op dit onderdeel eruit met een stijging van 19%, € 75 per huishouden. Bij de rioolheffing valt de gemeente Simpelveld op: die gaat hier volgend jaar met € 44 omhoog (+18%).

Bron: veh

Energielabels 2022

donderdag 4 november 2021

Particuliere verkopers van woningen die hun huis verkopen zonder geldig energielabel riskeren per direct een hogere boete. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de boete verhoogd van 170 naar 435 euro.
Als een bedrijf een woning verkoopt dan is de boete 870 euro. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder definitief energielabel. Overtredingen die voor 1 november plaatsvonden, worden beboet volgens het toen geldende beleid: voor particuliere verkopers 170 euro en voor bedrijven 340 euro.
Energiezuinig
?Begin 2015 heeft de rijksoverheid alle woningeigenaren per brief geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. In die brief en begeleidende brochure stond dat woningeigenaren dit voorlopige energielabel definitief (geldig) moeten maken als zij hun woning gaan verkopen of verhuren. Dat energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een geldig energielabel te registreren. Eigenaren die geen geldig energielabel hebben geregeld bij verkoop van hun woning lopen dus het risico hiervoor een boete te krijgen van de inspectie.
Advertenties
?Tot 1 januari 2022 handhaaft de inspectie echter niet op de verplichting om bij het voor de verkoop of verhuur aanbieden van een gebouw een geldig energielabel in advertenties te vermelden. Deze uitzondering geldt alleen als er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator – de energielabelklasse – staan.
Eigen Huis
Eigen Huis vindt de verhoging van de boete onterecht en stelt dat de stijging samenhangt met het volgens de vereniging veel te hoge bedrag voor het energielabel. ‘Demissionair minister Ollongren beloofde dat de prijzen van het label zouden dalen met de komst van meer energieadviseurs, maar de kosten zijn nog steeds torenhoog’, aldus Maud Weide, belangenbehartiger Vereniging Eigen Huis. ‘De minister moet haar belofte waarmaken en ervoor zorgen dat het energielabel goedkoper wordt. De minister weigert initiatief te nemen, zelfs nadat in mei een meerderheid van de Tweede Kamer aangaf een maximumtarief te willen voor het energielabel. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat de prijs van het label zou zakken, als er meer energieadviseurs bij zouden komen, maar dit is niet het geval. De minister moet huiseigenaren helpen aan een betaalbaar energielabel, zodat zij weten welke verduurzamingsstappen ze kunnen zetten.’

Energielabel uitgebreid met vier categorieën

dinsdag 4 februari 2020

Dat iedere woning een verplicht energielabel moet hebben, is inmiddels bekend. Op dit moment kan een woning een label van A tot G ontvangen. Daar komen, als het aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ligt, vanaf 1 juli 2020 nog vier extra labels aan de kant van de zuinigste energieklasse bij.

Onderscheid
Steeds meer woningeigenaren kiezen ervoor hun woning duurzamer en energiezuiniger, of zelfs energieneutraal te maken. Ook veel nieuwbouwwoningen worden al met een energielabel A opgeleverd. Volgens Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is er nu te weinig onderscheid tussen de woningen met energielabel A, terwijl de woningen qua duurzaamheid behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Het is daarom de bedoeling de huidige energielabels aan te vullen met de labels A+, A++, A+++ en A++++, om meer onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende energiezuinige woningen.

Fysieke meting
Daarnaast moet er een fysieke meting komen om het definitieve energielabel te bepalen. Deze fysieke meting moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur of energieprestatie-adviseur. Op dit moment kan iedere woningeigenaar zijn eigen energielabel bepalen via, bijvoorbeeld, een website van de overheid. Daarin staan gegevens over uw woning die u vervolgens controleert op juistheid. U kunt zelf nog aangeven of er energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Met een druk op de knop rolt daar vervolgens uw eigen energielabel uit. Dat moet dus anders, volgens Minister Ollongren. 

Onzeker
Of de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, is nog onzeker. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft bezwaren geuit tegen deze maatregelen. Volgens hen wordt de betekenis van het energielabel onnodig ingewikkeld gemaakt met de verhoging van 7 naar 11 labels. Zij stellen dat een label A en A+ voldoende onderscheid moet kunnen maken. Het voorstel om het label door een erkend taxateur of adviseur te laten uitvoeren wordt ondersteund, hoewel er vraagtekens gezet worden bij de kosten die hieraan verbonden zijn. De 190 euro kan voor veel zittende woningeigenaren een drempel opwerpen een nieuw energielabel aan te vragen. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK