De laatste nieuwtjes

Blijf hier op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het kantoor van Dirk Hendriks Makelaardij en het vakgebied makelaardij.

Huizenmarkt koelt voorzichtig af: aanbod neemt toe, prijzen stijgen minder hard

woensdag 23 januari 2019

De huizenmarkt koelt heel voorzichtig af. De prijzen van koophuizen stijgen wat minder hard en het aanbod neemt weer wat toe. Dat signaleert makelaarsvereniging NVM in de jongste cijfers over de huizenmarkt. 

"We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma over de cijfers over het vierde kwartaal van 2018. Voor komend jaar voorspelt hij een prijsstijging van 4 tot 7 procent. Bescheiden, in vergelijking met de laatste twee jaar. 

Nog steeds code rood

Gemiddeld stegen de huizenprijzen het afgelopen kwartaal met 10,3 procent. Dat is nog steeds fors, maar de gekte begint dus af te nemen, stelt de NVM. Bij de presentatie van eerdere kwartaalcijfers vorig jaar sprak de makelaarsclub van 'code rood' en pleitte voor een 'noodplan'. 

"Vooral in grootstedelijke, krappe regio's zijn de prijzen inmiddels op een zodanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn."

"Het is nog steeds code rood, maar wel met enkele lichtpuntjes", zegt Jaarsma. Niet alleen is het plafond van de exorbitante prijsstijgingen in zicht, ook het aanbod neemt toe. Voor het eerst in achttien kwartalen is het aanbod in vergelijking met een kwartaal eerder met 5 procent toegenomen. 

'Uitstekend laatste kwartaal'

De pijn zit vooral in de nieuwbouw. Het lukt nog niet om voldoende nieuwe koopwoningen op te leveren. Ook het komend jaar zal dat niet anders zijn, verwachten de makelaars. 

Wel noemt Jaarsma het laatste kwartaal van 2018 'uitstekend'. De eerste negen maanden van vorig jaar werden er aanzienlijk minder nieuwbouwwoningen te koop gezet dan een jaar eerder. De laatste drie maanden maakten een hoop goed. Over het hele jaar genomen nam het aanbod aan nieuwbouwwoningen daarom af met 'maar' 2 procent. 

De vlag kan dus nog niet uit bij huizenkopers, maar de hardste prijsstijgingen lijken voorbij. "Vooral in grootstedelijke, krappe regio's zijn de prijzen inmiddels op een zodanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn. Door het hoge niveau van de prijzen is de betaalbaarheid van woningen, zeker voor huishoudens met een minder goed gevulde beurs, gedaald en haken consumenten af.

Regionale verschillen

Wel blijven er regionale verschillen. Oververhitte gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid afkoelen, met een afvlakkende prijsstijging. Ruime gebieden aan de randen van Nederland worden juist krapper, aldus de NVM. Bekijk hier hoe de huizenprijzen bij jou in de buurt zijn.

Huizenmarkt 2019: wat kunnen we verwachten?

woensdag 23 januari 2019

Dit jaar stegen de huizenprijzen met gemiddeld negen procent. In 2019 zal dat naar verwachting teruglopen naar vijf procent en in 2020 naar drie procent, aldus de DNB. Volgens schattingen zullen de prijzen voor een koopwoning in 2019 op een gemiddelde van meer dan 300.000 euro komen te liggen. Dit komt omdat mensen wachten met het te koop zetten van hun eigen huis.

Huizenprijzen

De huisprijzen zijn afhankelijk van het soort huis en waar het huis staat. Vaak als we het over huizenprijzen hebben, gaat het over een gemiddelde voor een huis in Nederland. Daar heb je als huizenkoper of -verkoper niet zoveel aan. In sommige regio’s zijn huizen goed betaalbaar, maar in een stad als Amsterdam rijzen de prijzen de pan uit. Ook in Rotterdam en Den Haag is het lastig om aan een betaalbare woning te komen.

De overdrachtsbelasting is verlaagd naar twee procent. Dit scheelt veel in de portemonnee, met name als het om een relatief duur huis gaat. Maar ook voor starters die een goedkopere woning kopen scheelt dit al snel een paar duizend euro. Door deze verlaging zal de vraag naar huizen toenemen. Dat is gunstig voor de mensen die een huis verkopen, maar voor sommige mensen zullen huizen in 2019 onbetaalbaar zijn.

Hypotheekrente

Als we kijken naar de hypotheekrente, dan was deze in 2018 al heel laag. Dit wordt ook voor 2019 verwacht. Het kan zijn dat de hypotheekrente iets omhoog gaat, dus als je van plan bent om een huis te kopen, kan je beter nu een hypotheek afsluiten dan wachten. Volgend jaar hebben met name de topinkomens een lagere hypotheekrenteaftrek, maar voor de meesten van ons verandert er verder weinig ten opzichte van 2018. Stel dat de economie nog iets gaat aantrekken, zal dit zowel de huizenmarkt als de huizenprijzen ten goede komen.

Btw tarief

Tenslotte gaat in 2019 het lage btw tarief omhoog van zes procent naar negen procent. Dit betekent dat bepaalde klussen laten doen voor je verbouwing duurder wordt. Sommige trends, zoals de toenemende vraag naar gladde vloeren, aldus Fredparket.nl, zetten ook in het nieuwe jaar door.

Nederlandse economie groeit krachtig door

dinsdag 30 mei 2017

De Nederlandse economie groeide in 2016 met 2,1%. Dit is de sterkste groei sinds 2008. Door krachtiger te groeien dan alle omringende landen, maakt Nederland haar titel als meest concurrerende economie van de Europese Unie waar. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2016 groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,5%.

De werkgelegenheid nam in het laatste kwartaal met 53.000 banen toe. Mede hierdoor kende 2016 de sterkste daling van de werkloosheid sinds tien jaar.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp: “De Nederlandse economie groeit al bijna drie jaar krachtig door. De werkloosheid daalde het hardst sinds tien jaar, het aantal banen stijgt, consumenten geven meer uit, Nederlandse bedrijven exporteren steeds meer en de toegevoegde waarde van bijna alle bedrijfstakken neemt toe. Nederland behoort in 2016 tot de voorhoede van de Eurozone. De economisch groei was hoger dan in al onze omringende landen. Economisch gezien was 2016 een jaar waar we trots op mogen zijn. Ook de toekomst ziet er goed uit; we staan voor uitdagingen, maar die kunnen we aan.”

Consumentenvertrouwen hoogste punt in 9 jaar
De gisteren door het CBS gepresenteerde cijfers laten zien dat consumenten steeds meer gaan besteden. Het consumentenvertrouwen bereikte het hoogste punt in negen jaar. Consumenten gaven vooral meer geld uit aan goederen zoals kleding, auto’s, elektrische apparaten, en aan diensten zoals horeca, recreatie en cultuur. Ook nam de huizenverkoop in 2016 met 20,5 procent toe ten opzichte van 2015. De bedrijfsinvesteringen zijn in het afgelopen jaar verder gegroeid naar het niveau van het langjarig gemiddelde. En ook de uitvoer van Nederlandse bedrijven bleef robuust ondanks een moeizame wereldhandel.

Aantal banen groeit, arbeidsmarkt blijft punt van aandacht
Het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 46 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend. Kamp benadrukte in zijn speech dat om ook in de toekomst de werkgelegenheid te laten groeien, het noodzakelijk is de arbeidsmarkt minder star en meer dynamisch te maken. De verhouding vast en flex moet anders. Vaste contracten moeten minder risicovol worden voor werkgevers. Werknemers moeten zich realiseren dat zekerheid vooral wordt verkregen door het hebben van meerwaarde voor werkgevers. En dat het dus noodzakelijk is in eigen kennis en vaardigheden te blijven investeren. Dit is de verantwoordelijkheid van werknemers zelf, maar de werkgevers en de overheid moeten op hun beurt werknemers meer in staat stellen en meer faciliteiten bieden om zich te blijven ontwikkelen.

Internationale positie en innovatie
Voor Nederland zijn open markten van cruciaal belang en de globalisering van de wereldhandel heeft in veel landen economische groei mogelijk gemaakt. Maar aan de internationale horizon, zijn er ook risico’s te zien, zoals de Brexit-onderhandelingen en de koers van president Trump. Hoewel de Nederlandse economie zich weerbaar heeft getoond, benadrukte Kamp in zijn toespraak dat we daarom moeten blijven werken aan een sterke positie van de Nederlandse industrie- en dienstensector op de internationale markten.

Om onze positie als een van de meest innovatieve landen ter wereld verder te versterken adviseert de OESO de uitgaven voor innovatie te verhogen. Een volgend kabinet zal minstens €1 mld moeten uittrekken voor investeringen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling om de doelstelling van 2,5% binnen bereik te houden.

Schenkingsvrijstelling Eigen woning in 2017

dinsdag 30 mei 2017

Jaarlijkse vrijstelling voor kinderen die een schenking ontvangen van hun ouders.
In 2017 mag een ouder aan elk van de kinderen maximaal € 5.320 mag schenken, zonder dat het kind hierover belasting hoeft te betalen.

Daarnaast gelden er enkele bijzondere vrijstellingen, bijvoorbeeld in verband met studie. Eén van die bijzondere vrijstellingen is met ingang van 1 januari 2017 de schenking ten behoeve van de financiering van de eigen woning.

Deze heeft als doel om jongeren tegemoet te komen bij de financiering van de woning. Onder een aantal voorwaarden mogen deze jongeren namelijk eenmalig een bedrag van maximaal € 100.000 ontvangen voor de financiering van hun woning, zonder dat zij over het geschonken bedrag belasting hoeven te betalen. Wel gelden hiervoor een aantal beperkingen:

BEPERKING AAN LEEFTIJD
Om deze bijzondere schenking van maximaal € 100.000 te kunnen ontvangen, zonder hierover belasting te hoeven betalen, moet de ontvanger een leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar. Heeft de verkrijger de leeftijd van 40 jaar al bereikt, dan geldt de vrijstelling alleen wanneer diens levenspartner jonger is dan 40 jaar. Het bedrag zelf hoeft in die situatie dan overigens niet aan deze partner te worden geschonken.

BEPERKING AAN BESTEDING
Om voor de eenmalige schenkingsvrijstelling in aanmerking te komen moet de schenking worden gebruikt voor “de eigen woning”. De vrijstelling geldt dus niet, wanneer het bedrag wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto. De fiscus verstaat bij deze vrijstelling onder het begrip “eigen woning” onder meer de volgende zaken:

Belangrijk hierbij is, dat het gaat om een schenking die door de ontvanger wordt gebruikt voor de financiering van een woning waarin hij zelf woont of gaat wonen. Hierop is echter één uitzondering. De schenkingsvrijstelling geldt ook, wanneer het bedrag wordt gebruikt om de restschuld te financieren van een lening voor een woning waarin de ontvanger zelf niet meer woont. Deze situatie doet zich voor, als de oude woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst minder is dan het restant van de hypotheek. Deze schenkingsvrijstelling geldt dan dus ook als het geschonken bedrag wordt gebruikt om deze schuld af te lossen.

De schenkingsvrijstelling geldt niet, als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de financiering van een woning waarin de ontvanger zelf niet woont of gaat wonen, maar door de ontvanger wordt verhuurd.

SCHENKING SPREIDEN OVER DRIE JAAR
Om voor de schenkingsvrijstelling in aanmerking te komen mag het bedrag in één keer worden verkregen. Het bedrag mag ook gespreid, over maximaal drie opeenvolgende jaren, ontvangen worden. Vooral in de situatie waarin het geld wordt gebruikt om een bestaande hypotheekschuld vervroegd af te lossen, kan deze spreiding over maximaal drie jaar een optie zijn. De meeste hypotheken kennen een bepaling, waarin tot een bepaald percentage van de hypotheeksom (vaak 20 %) jaarlijks boetevrij mag worden afgelost.

Heeft u eerder al gebruik gemaakt van een eenmalige vrijstelling? Meem dan contact met ons op om te bepalen of de volledige schenking van € 100.000,= is vrijgesteld.

Historisch dieptepunt Hypotheekrente nog steeds niet bereikt?

dinsdag 30 mei 2017

In de afgelopen maanden is de hypotheekrente stabiel laag gebleven. De grote vraag is en blijft of de hypotheekrente het dieptepunt al heeft bereikt? Deze vraag is nog steeds afhankelijk van zoveel factoren dat wij hierop geen eenduidig antwoord kunnen geven. Wel is onze verwachting nog steeds dat, als de hypotheekrente nog verder daalt, deze niet heel veel meer zal dalen.

De hypotheekrente is onder meer afhankelijk van de kapitaalmarkt rente en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Zo lang de ECB de rente niet verhoogt en hun beleid niet verandert zal de hypotheekrente nog steeds stabiel laag blijven. Zelfs een Brexit of de aanslagen lijken geen invloed te hebben op de hypotheekrente. Met Nationale Hypotheek Garantie zijn onder meer de volgende rentes bij ons beschikbaar:

1-jaars rente met NHG vanaf 1,25%
5-jaars rente met NHG vanaf 1,40%
10-jaars rente met NHG vanaf 1,59%
20-jaars rente met NHG vanaf 2,35%

Loopt uw rentevast binnen 12 maanden af? Dan ontvangt u 3 maanden van te voren een nieuw voorstel van uw geldverstrekker. Ga nooit direct akkoord en neem contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of de geldverstrekker u een scherp rentevoorstel heeft gedaan. Een rente verschil van 0,3% kan u in 10 jaar snel duizenden tot tienduizenden euro’s aan rente schelen.

Overigens nemen wij als adviseur van uw hypotheek meestal al eerder contact met u op om u te informeren over de afloop van uw rentevast periode. Wilt u nu al een afspraak? Dat kan en bel ons gerust!

Loopt u huidige rentevast periode nog langer dan 12 maanden leest u dan vooral verder. Zeker omdat een andere woning kopen ook interessant kan zijn!

Is het verstandig om nu over te sluiten?
Met de huidige lage rente is het altijd verstandig om na te denken of het zinvol is om de hypotheek alvast over te sluiten, zodat u de komende jaren kunt profiteren van de lage rente. Of het zinvol is om te oversluiten zijn 4 factoren van belang:

1. Huidige resterende duur rentevast periode
Als uw huidige rente nog langer dan 2 jaar vast staat kan het zijn dat de boeterente (fiscaal aftrekbaar) voor tussentijdse aflossing relatief hoog is. Dit is geen probleem voor zover u deze boete uit eigen middelen kunt betalen. U kunt ook besluiten om te wachten met oversluiten, tot het moment dat de hypotheekrente weer begint te stijgen. Uiteindelijk betaalt u dan een lagere boete ineens en profiteert u langer van de lagere rente. Het is overigens voor ons niet in te schatten wanneer de rente weer zou kunnen gaan stijgen. Dit is onder meer afhankelijk van de Europese Centrale Bank en de ontwikkeling van de (wereld-)economie. De verwachting is dat de rente nog laag blijft.

2. Huidige hypotheekvorm
Bij een volledige spaarhypotheek kan het voordeel van oversluiten relatief beperkt zijn. Doordat uw hypotheekrente daalt, daalt ook de rente over uw spaardeel. Hierdoor wordt uw netto spaarpremie hoger. De besparing op de netto te betalen rente is dan soms lager dan de stijging in de netto premie. Dit is vaak het geval als uw opgebouwde spaardeel al hoger is dan 50% van de totale hypotheek. Dan is een hogere rente juist gunstiger.

3. Waarde onderpand
Om over te kunnen sluiten mag de huidige hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Veel banken verstrekken maximaal 102% van de woningwaarde. Een aantal banken verstrekt tot 115% van de woningwaarde.

4. Uw huidig inkomen
Het maximale te lenen bedrag op uw inkomen is de afgelopen jaren wettelijk verlaagd. Uw huidig inkomen moet toereikend zijn. Een indicatie wat u maximaal kunt lenen kunt u berekenen op onze site http://www.geldenwoning.nl/maxhypotheek. Kies hierbij voor een rente van 2%. Een aantal geldverstrekkers kunnen u een hogere hypotheek verstrekken als u kunt aantonen dat uw maandlasten dalen ten opzichte van uw huidige hypotheek.

Waarom betaalt u een boete(rente)?
Indien u met uw hypotheek overstapt naar een andere bank/geldverstrekker zonder dat het huis wordt verkocht, dan ziet de geldverstrekker dit als een oversluiting. In de algemene voorwaarden wordt dit gezien als contractbreuk en de geldverstrekker mag in dit geval een boete berekenen. Bij verkoop van de woning mag in de meeste gevallen de hypotheek wel boetevrij worden afgelost.

Als u een hypotheekovereenkomst aangaat met uw bank, dan is uw bank voor die periode verzekerd van bepaalde rente-inkomsten. Bijvoorbeeld 10 jaar lang, ieder jaar 5% rente over € 200.000. Besluit u om binnen die 10 jaar van deze overeenkomst af te stappen, dan loopt uw bank deze rente-inkomsten mis. Zij hebben immers nog enkele maanden of jaren op deze rente-inkomsten gerekend. In dit voorbeeld zou het gaan om € 10.000 rente per jaar. Die misgelopen rente-inkomsten worden door de bank gecompenseerd door een boete in rekening te brengen bij oversluiten.

Hoe wordt de boete(rente) berekend?
De berekening van de boete is vastgesteld in de hypotheekovereenkomst (of algemene voorwaarden) en kan per situatie verschillen. Voor de meeste hypotheken geldt dat u een deel van uw hypotheek, in de meeste gevallen 10%, boetevrij mag aflossen. Over het niet-boetevrij gedeelte van uw hypotheek, in dit geval 90%, betaalt u dan eenmalig een boete. Die boete is afhankelijk van het verschil tussen uw huidige rentetarief (in dit voorbeeld 5%) en het actuele rentetarief voor soortgelijke hypotheken met een vergelijkbare nog resterende rentevast periode bij dezelfde geldverstrekker.

Een voorbeeld:
Huidige hypotheek € 200.000,--
Rente 10 jaar vast tegen 5% niet NHG (afgesloten op 1 september 2008 en loopt derhalve nog tot 2018).

De actuele rente voor een soortgelijke hypotheek en een vergelijkbare resterende rentevast periode bedraagt 2,5% (dit is het rentepercentage voor nog 2 jaar vast. De rente loopt immers nog 2 jaar door tot 2018).

De boeteberekening bij nu oversluiten is als volgt: er mag 10% boetevrij worden afgelost. In dit voorbeeld is dit € 20.000,--. Over de overige € 180.000,-- wordt een boete berekend over het verschil tussen 5% (de rente die zou worden betaald t/m 2018) en 2,5% (de actuele rente voor 3 jaar vast) vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de rente nog zou lopen. In dit geval 2 jaar.

De rekenformule wordt dan: € 180.000,-- * (5%-2,5%) * 2 = € 9.000,-- boeterente. Deze wordt door de bank nog contant gemaakt aangezien ze rente voor de komende 2 jaar ineens wordt ontvangen door de bank. De boete zal ongeveer uitkomen op € 8.000,--. Voor de boeteberekening geldt dat hoe langer uw rentevast periode nog is hoe hoger de boete zal uitvallen. De wetgeving is onlangs wel aangepast waardoor de boete tegenwoordig lager kan uitvallen.
De boeterente is wel fiscaal aftrekbaar.

Hoe is oversluiten dan toch voordelig?
Zoals u ziet kost het geld wanneer u uw hypotheek oversluit voordat uw rentevaste periode voorbij is. Dat is vervelend, maar wel logisch. Het betekent echter niet dat oversluiten ook onder de eindstreep geld kost. Uw rentelasten gaan immers omlaag: uw hypotheek van € 200.000,-- kost bij het nieuwe rentetarief van 2,15% (huidige 10 jaarrente met NHG) nog € 4.300,-- per jaar, dat is € 5.700,-- minder dan voorheen. De boete(rente) is in minder dan twee jaar terugverdiend. In de jaren erna bent u zeker van een laag tarief, terwijl de dán actuele rentestand mogelijk weer hoger ligt.


Naast deze boeterente betaalt u ook taxatie- en notariskosten als u naar een andere aanbieder gaat. Bovendien rekenen wij een advies- en bemiddelingsvergoeding voor de nieuwe hypotheek. Deze kosten zijn wel fiscaal aftrekbaar.


Boete (te) hoog? Overweeg dan het kopen van een andere woning
Ook kunt u overwegen om een andere woning te kopen. Bij de meeste geldverstrekkers mag u namelijk bij verkoop boetevrij aflossen. Zeker als uw huidige rente nu relatief hoog is met een lange rentevast periode is dit erg interessant. U koopt dan als snel een grotere woning terwijl u per maand toch goedkoper uit. U profiteert namelijk direct van de lagere hypotheekrente, zonder boete!

Wat als ik niet kan oversluiten of een andere woning kan kopen?
Als het voor u niet mogelijk is om over te sluiten naar een andere geldverstrekker of het kopen van een andere woning dan zijn er nog andere mogelijkheden:

Tussentijdse renteaanpassing bij uw eigen geldverstrekker
Volgens de algemene voorwaarden bij sommige banken is het mogelijk om een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen. Wat er dan gebeurd is dat ze de boeterente verrekenen door een iets hogere rente voor de nieuwe rentevaste periode. U betaalt dan maandelijks meer dan bij oversluiten maar er zijn geen boete(rente) en overige kosten. De nieuwe rente is in de meeste gevallen lager dan u nu betaalt maar, zoals reeds eerder gesteld, wel hoger in het geval van oversluiten.

Rentemiddeling
Het is ook mogelijk om uw huidige geldverstrekker te vragen om een rentemiddeling. Helaas kennen niet alle banken deze mogelijkheid. Het voordeel van rentemiddeling is, net als bij een tussentijdse renteaanpassing, dat er geen onnodige kosten zoals boete(rente), notariskosten, taxatiekosten etc. van toepassing zijn. In de algemene voorwaarden van de hypotheek kunt u vinden of rentemiddeling mogelijk is. Overigens is rentemiddeling uiteindelijk niet altijd voordeliger. Dit verschilt sterk per aanbieder.

Vanaf 2018 standaard trouwen op huwelijkse voorwaarden

dinsdag 30 mei 2017

Wie dit jaar nog gaat trouwen, trouwt automatisch in gemeenschap van goederen. Wilt u anders, dan zult u dit zelf moeten regelen. Vanaf 2018 gaat hier verandering in komen. Trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Dat wordt de nieuwe standaard. Wat houdt dit voor u in?

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Het lijkt nog ver weg, 2018. Maar dat trouwvoorbereidingen heel veel tijd kosten, daar kan menig getrouwd stel over meepraten. De locatie, de kleding, de muziek, wie nodigt u wel uit en wie niet. Het is 2018 voordat u het weet. Trouwen klinkt heel romantisch (en dat is de dag zelf vaak ook wel),maar de relatie komt vaak nog even goed onder druk te staan tijdens de voorbereidingen. Niet in de laatste plaats omdat bepaald moet worden of er op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd gaat worden.

Evenredig verdeeld

Bij trouwen in gemeenschap van goederen komen alle bezittingen op een hoop en worden alle bezittingen evenredig verdeeld bij een eventuele scheiding. Dat klinkt natuurlijk heel redelijk, maar wat als een van de partners een eigen vermogen heeft of een eigen bedrijf. Dan maakt u niet alleen aanspraak op de winst, maar draait u ook op voor de verliezen van het bedrijf. In bepaalde gevallen is het heel verstandig om op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Op dit moment legt u de huwelijkse voorwaarden altijd vast bij de notaris. U stelt een document op waarin u zelf bepaalt welke voorwaarden u wilt laten vastleggen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 2018 trouwt u dus automatisch onder huwelijkse voorwaarden. Het voordeel hiervan is dat de notariskosten voordeliger kunnen uitvallen. Op dit moment beginnen de kosten bij ongeveer 600 euro. Dit bedrag loopt op naarmate de complexiteit van de voorwaarden. Vanaf 1 januari hoeft u voor eenvoudige situaties niet meer naar de notaris en trouwt u automatisch in ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dat scheelt u dus al snel 600 euro.

Renteverleden

Voor de woning geldt dat - indien u trouwt in gemeenschap van goederen en uw partner al in het bezit is van een woning - zowel het huis als de hypotheek ook bezit van u wordt. Let wel dat dit ook geldt voor het renteverleden. Heeft uw partner al 10 jaar rente afgetrokken, dan geldt die periode van 10 jaar - met terugwerkende kracht - ook voor u vanaf het moment dat er getrouwd wordt. U levert dus eigenlijk 10 jaar van uw recht op hypotheekrenteaftrek in. Trouwt u op huwelijkse voorwaarden, dan kunt u ervoor kiezen de woning op de naam van uw partner te laten staan. Dan behoudt u het recht op de volledige renteaftrek van maximaal 30 jaar.

Trouwen is natuurlijk enorm romantisch en dat moet ook zo blijven, maar vergeet ook zeker niet de zakelijke kant te regelen. U weet namelijk nooit wat de toekomst brengt.

KABINET: 'NIEUWBOUWWONINGEN ZO SNEL MOGELIJK 'GASLOOS' OPLEVEREN'

vrijdag 26 januari 2018

Het kabinet wil zo snel mogelijk, het liefst nog dit jaar, voor elkaar krijgen dat nieuwe woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Dit was al het plan, maar het huidige kabinet vindt dat dat nog wel wat sneller kan verlopen dan de uitgetrokken vier jaar.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al afgesproken dat de verplichte gasaansluiting in deze kabinetsperiode moet verdwijnen, laat NOS weten. De coalitie wil vandaag regelen dat nieuwbouwoningen nog dit jaar zonder gasaansluiting worden gebouwd. De partijen vinden het dan ook onlogisch om tijdens de verdere kabinetsperiode nog huizen te bouwen met een voorziening waar ongeveer iedereen vanaf wil. Op deze manier wordt het klimaat gespaard en kan Groningen worden ontzien, laat RTLZweten. 

Als gemeenten bijvoorbeeld vinden dat de kosten van alternatieven te hoog zijn en de kopers te veel op kosten worden gejaagd, mogen ze van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie alsnog een verzoek doen om een nieuwbouwwijk op het gasnet aan te sluiten. GroenLinks is het daar echter niet mee eens en vindt dat er geen uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden. Zij willen zo snel mogelijk een volledige overgang van gas naar duurzame energie.

Verschillende vormen 'gasloos' wonen

Elektriciteit: Met een warmtepomp kan een huis volledig worden verwarmd op elektriciteit. Ook koken gebeurt elektrisch. Een warmtepomp lijkt op een 'gewone' cv-ketel, maar werkt anders. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen.

Stadsverwarming: Als een woning is aangesloten op een warmtenet komt er warm water van een warmtebron uit de buurt. In de meeste gevallen gaat het om restwarmte, zoals van een nabijgelegen fabriek. Maar het kan ook biomassa zijn, als er bijvoorbeeld houtsnippers worden verbrand om warmte op te wekken. Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt van de warmtebron af.

Biogas: Dit werkt hetzelfde als aardgas, alleen is de bron van biogas duurzaam. Het gas ontstaat bij de vergisting van mest of gft-afval. Er is niet veel biogas beschikbaar in Nederland, dus in particuliere woningen komt het niet vaak voor. Ook was er in het verleden regelmatig kritiek op biogas, omdat sommige biovergisters niet alleen mest gebruiken, maar ook bijproducten als maïs.

In de Tweede Kamer wordt ook gesproken over het plan om de aansluitplicht op gas die nu nog in de wet staat te vervangen door een warmterecht. De regeringscoalitie heeft dat plan, waarbij de warmte dus ook op andere manieren kan worden geregeld, ook in het regeerakkoord opgenomen.

Een woordvoerder van Bouwend Nederland wijst erop dat een gasaansluiting nu nog opeisbaar is. "Als je een wijk aanlegt en één bewoner wil een gasaansluiting, dan moet die aansluiting er komen. "Hij denkt dat pas als het nieuwe plan erdoor is, het aantal gasloze woningen "een grote vlucht" zal nemen.

Bron: NOS en RTLZ

Dwangsom bij woningverkoop zonder definitief energielabel

dinsdag 16 mei 2017

Sinds begin 2015 is iedere huiseigenaar verplicht het energielabel van zijn woning te registreren via energielabelvoorwoningen.nl. Is het label voor uw verkochte woning nog niet geregistreerd als definitief, dan riskeert u vanaf nu een boete van 405 euro.

Voorlopig energielabel

Volgens de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) zou het gaan om zo’n 5000 huishoudens die vorig jaar een huis hebben verkocht zonder geldig energielabel. Dat terwijl ieder huishouden in Nederland begin 2015 een voorlopig energielabel toegestuurd heeft gekregen. Dit voorlopige label wordt echter pas definitief op het moment dat het geregistreerd wordt via de website energielabelvoorwoningen.nl.

Procedure

In 2015 gaat het om een aantal van 24.500 van de 249.000 woningen die zijn verkocht met een voorlopig energielabel. Van die 24.500 woningen hebben uiteindelijk nog 9.600 woningen het definitieve energielabel geregistreerd. Voor de overige woningen geldt dat zij nu in procedure zitten en bekeken wordt of zij in aanmerking komen voor de vastgestelde boete van maximaal 405 euro.

Monumentaal pand

De hoogte van de dwangsom wordt vastgesteld aan de hand van de zwaarte van de overtreding en de effectiviteit van deze maatregel. Wanneer de woningverkoper toch nog voor een definitief label zorgt, dan vervalt de dwangsom. Bent u in het bezit van een monumentaal pand, dan valt u buiten de doelgroep. Monumentale panden hoeven niet voorzien te zijn van een energielabel.

Relevante link

Boete bij ontbreken definitief energielabel

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK